Ochrona konwoju

Nasza eskorta dotyczy osób, towaru, majątku, rzeczy wartościowych, które narażone są na możliwe zagrożenia i potrzebują szczególnej ochrony. W ramach tego programu proponujemy specjalne, adekwatne do sytuacji, sposoby zabezpieczenia, które przeprowadzamy w zależności od położenia i stopnia zagrożenia – w sposób zmotoryzowany lub niezmotoryzowany, uzbrojony lub nieuzbrojony. W ramach naszej eskorty – ta usługa może być ujawniona, jak również może zostać przeprowadzona w sposób ukryty. W związku z ochroną osób – oferujemy dodatkowe zabezpieczenia, bazujące na jasnym, uporządkowanym, taktycznym systemie, gdzie bezpieczeństwo i dyskrecja wysuwają sie na plan pierwszy.

Możliwe zakresy działania

  • ochrona ciała
  • transport rzeczy wartościowych
  • transport dzieł sztuki
  • transport limuzyna

» Ochrona osób    » Bezpieczeństwo imprez    » Wyposażenie ochronne    » Analiza bezpieczeństwa   

» Trenning bezpiecznej jazdy